Blog

Publikujemy tu teksty autorów w różny sposób związanych z naszą firmą.
Teksty, które uważamy za wartościowe i inspirujące, co nie znaczy jednak, że prezentujące oficjalne stanowisko firmy.

Z naszych doświadczeń wynika, że często bez powodu lub z błahego powodu ubezpieczyciele odmawiają zapłaty odszkodowania. Nawet wbrew oczywistej normie prawnej czy podzielanym...

Bezpieczeństwo na drogach

Wśród procedowanych obecnie zmian w systemie naliczania punktów karnych dla kierowców pojawiła się propozycja likwidacji szkoleń...

Za co możesz domagać się odszkodowania?

Przede wszystkim ustalmy znaczenie pewnych pojęć. Terminy zgłoszenie szkody i odszkodowanie używane są w odniesieniu do zdarzeń...

Śmierć poszkodowanego a obowiązek naprawienia szkody

W niektórych sytuacjach poszkodowany, który na skutek zdarzenia (szkody) odniósł obrażenia ciała...