Blog

Publikujemy tu teksty autorów w różny sposób związanych z naszą firmą.
Teksty, które uważamy za wartościowe i inspirujące, co nie znaczy jednak, że prezentujące oficjalne stanowisko firmy.

Przede wszystkim ustalmy znaczenie pewnych pojęć. Terminy zgłoszenie szkody i odszkodowanie używane są w odniesieniu do zdarzeń...

W niektórych sytuacjach poszkodowany, który na skutek zdarzenia (szkody) odniósł obrażenia ciała...

W uchwale z dnia 15.11.2001 r. (sygn. akt III CZP 68/01) Sąd Najwyższy stwierdził, że odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego...

Wypadek drogowy lub kolizja nie są zdarzeniami, które można przewidzieć, ale można się na nie do pewnego stopnia przygotować...