Blog

Publikujemy tu teksty autorów w różny sposób związanych z naszą firmą.
Teksty, które uważamy za wartościowe i inspirujące, co nie znaczy jednak, że prezentujące oficjalne stanowisko firmy.

Śmierć poszkodowanego a obowiązek naprawienia szkody

W niektórych sytuacjach poszkodowany, który na skutek zdarzenia (szkody) odniósł obrażenia ciała...

Samochód zastępczy

W uchwale z dnia 15.11.2001 r. (sygn. akt III CZP 68/01) Sąd Najwyższy stwierdził, że odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego...

Wypadek drogowy lub kolizja nie są zdarzeniami, które można przewidzieć, ale można się na nie do pewnego stopnia przygotować...

Prawo łowieckie reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkody, jakie wyrządziły dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny...