Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci dziadka

60 000 zł ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA UTRATĘ DZIADKA

Polskie prawo nie wskazuje ściśle jaka powinna być wysokość zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby najbliższej. Musi być ono adekwatne do rozmiaru cierpień psychicznych i emocjonalnych po utracie osoby najbliższej. Taki wymóg pozostawia duży margines swobody dla sędziego.

Zadośćuczynienie za krzywdę z powodu utraty więzi duchowo-emocjonalnej z dziadkiem uznawane jest za trudne roszczenie. Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę po utracie dziadka w różnych sprawach cechuje się olbrzymimi dysproporcjami w praktyce ubezpieczycieli i sądów.

W jednej z prowadzonych przez nas spraw nasza Klientka był jedynaczką i miała bardzo sporadyczny kontakt z biologicznym ojcem. Jej najbliższą rodzinę tworzyła mama i dziadek macierzysty. Na etapie przedsądowym udało nam się wywalczyć dla Klientki 30 000,00 zł. Pozwaliśmy ubezpieczyciela o większe świadczenie. W pierwszej instancji jednak Sąd zwiększył zadośćuczynienie jedynie o dalsze 10 000,00 zł. Zdaniem Sądu relacja wnuczka-dziadek nie uzasadnia żądania wyższego niż 40 000,00 zł. W sądzie odwoławczym argumentowaliśmy, że w tej sprawie więź z dziadkiem była porównywalna do więzi z rodzicem. Sąd Okręgowy w Warszawie w 2017 roku częściowo podzielił nasze stanowisko i uznał, że naszej Klientce należy się 60 000,00 zł za krzywdę po śmierci dziadka. Oddalając dalej idące żądanie stwierdził, że dziadek miał 73 lata w chwili śmierci, a zatem zbliżał się do schyłku swego życia. W konsekwencji rozmiaru krzywdy po jego śmierci nie można porównywać z krzywdą po śmierci rodzica.

Inne sprawy

Przyczynienie się do szkody

Przyczynienie się do zaistnienia lub rozmiaru szkody dotyczy sytuacji, gdy poszkodowany nie wywołał szkody...

Zwrócił się do nas Klient, któremu złodzieje ukradli motor. Motor znajdował się w parkingu podziemnym...

Często nawet oczywiste z pozoru sprawy z najbardziej przekonującymi dowodami również nie skłaniają...

W jednej z prowadzonych przez nas spraw Klientka zwróciła się do nas o pomoc w sprawie córki...