Poszkodowana

15 000 zł zadośćuczynienia

W jednej z prowadzonych przez nas spraw Klientka zwróciła się do nas o pomoc w sprawie córki, której koleżanka wybiła górne jedynki w czasie kolonijnego wyjazdu. Dziewczynka z innej grupy wiekowej chciała wyrwać jej z ręki kulę do gry w kręgle. W rezultacie kula uderzyła młodszą dziewczynkę w buzię i doszło do uszkodzenia dwóch zębów. Wychowawczynie na kolonii nie wezwały pogotowia i zadzwoniły do rodziców pokrzywdzonej dopiero następnego dnia. Ubezpieczyciel udzielający ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy szkolnej odmówił wypłaty odszkodowania i to pomimo, że wychowawczyni, pod której pieczą znajdowała się dziewczynka, po złożyła na piśmie oświadczenie, że czuje się odpowiedzialna za całe zdarzenie.

W sądzie przekonywaliśmy, że w pomieszczeniu, w którym doszło do zdarzenia, nie był obecny żaden z wychowawców. Ponadto wymieszanie dzieci z różnych grup wiekowych, różniących się znacząco wzrostem i stopniem rozwoju emocjonalnego , był samo w sobie niebezpieczne. W końcu błędem było zaniechanie wezwania pogotowia, albowiem natychmiastowe udzielenie pomocy zapobiegłoby bezpowrotnej utracie żywotności części górnej jedynki.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie podzielił nasze argumenty i po dwuletnim procesie przyznał rodzinie Klientki zadośćuczynienie 15 000,00 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację ubezpieczyciela od tego wyroku.

Inne sprawy

Polskie prawo nie wskazuje ściśle jaka powinna być wysokość zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby...

Przyczynienie się do szkody

Przyczynienie się do zaistnienia lub rozmiaru szkody dotyczy sytuacji, gdy poszkodowany nie wywołał szkody...

Zwrócił się do nas Klient, któremu złodzieje ukradli motor. Motor znajdował się w parkingu podziemnym...

Często nawet oczywiste z pozoru sprawy z najbardziej przekonującymi dowodami również nie skłaniają...