Wg danych wstępnych w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku doszło do:

  • 33 637 wypadków drogowych, w których
  • 3 017 osób zginęło, a
  • 40 672 osoby odniosły obrażenia

Policji zgłoszono:

  • 405 577 kolizji.


W rok 2015 r. miało miejsce 32 967 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2938 osób, a 39 778 osób zostało rannych.
Zgłoszono 362 265 kolizji drogowych

Powyższe dane wskazują znaczny wzrost ilości zdarzeń, oraz ilości osób które ucierpiały będąc uczestnikami wypadku lub kolizji.