Ferie to czas, kiedy większość stoków narciarskich jest zatłoczona. Przebywanie na stoku wiąże się jednak z określonymi obowiązkami.

Zwłaszcza w 2012 r., jako że od 31 grudnia 2011 r. zaczęła obowiązywać ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Jej treść wyznacza przede wszystkim obowiązki podmiotów zarządzających zorganizowanymi terenami narciarskimi (np. stokami), lecz także obowiązki osób przebywających w górach i w szczególności uprawiających sport, rekreację i turystykę. Kara grzywny, a także w skrajnych przypadkach zarzuty karne, to nie muszą być jedyne dolegliwości.

Powodując wypadek na stoku, w którym obrażenia odniosły inne osoby możemy być niemal pewni roszczeń odszkodowawczych ze strony poszkodowanych. Chodzi tutaj zarówno o szkody na osobie (koszty leczenia, rehabilitacji, utraconego zarobku, dostosowania do życia, renty), jak również szkody na mieniu (zniszczony sprzęt, ubrania). Możliwości są także roszczenia o zadośćuczynienia (z uwagi na ból, cierpienie pokrzywdzonych, zmarnowany urlop). Co więcej, jeżeli wypadek spowoduje nietrzeźwy, jego sytuacji nie uratuje nawet najdroższe ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczyciele bowiem w takich sytuacjach odmawiają pokrycia szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego.