Wypadek drogowy lub kolizja nie są zdarzeniami, które można przewidzieć, ale można się na nie do pewnego stopnia przygotować.

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia tak aby zapobiec powiększaniu się szkody tzn. ustawić trójkąt ostrzegawczy, zjechać na pobocze, stanąć w bezpiecznym miejscu.

W przypadku stłuczki lub niegroźnego wypadku, nie ma obowiązku  wzywania policji, ale należy napisać wspólne oświadczenie z miejsca zdarzenia.

Wezwanie policji jest konieczne, jeżeli:

 • Nie jest jasne kto jest sprawcą zdarzenia
 • w zdarzeniu zostały poszkodowane osoby
 • została wezwana straż pożarna lub pogotowie
 • zostało popełnione przestępstwo (np. jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu)
 • któryś z uczestników zdarzenia nie posiada dokumentów lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC

Warto jednak pamiętać, że zgoda na oświadczenie jest działaniem przede wszystkim na korzyść sprawcy. Nie otrzyma on bowiem mandatu. Nie będzie notowany w policyjnych systemach informatycznych jako osoba naruszająca przepisy prawa drogowego.

Jakie zagrożenia dla poszkodowanego wiążą się z przyjęciem oświadczenia  sprawcy zamiast wezwania policji?

Przede wszystkim sprawca może zmienić zdanie co w konsekwencji może oznaczać, że nie potwierdzi okoliczności zdarzenia. Jeżeli oświadczenie spisujemy w pośpiechu i bez gotowego formularza mogą umknąć nam istotne informacje, których późniejsze uzupełnienie może być utrudnione lub niemożliwe. Nie warto jest spisywać oświadczenia na czystej kartce papieru. Nie sposób bowiem w stresującej sytuacji, niekiedy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, zadbać, aby oświadczenie w należyty sposób chroniło nasze interesy. Z tych względów warto wozić ze sobą w samochodzie kilka gotowych formularzy oświadczenia sprawcy zdarzenia. Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy? Gotowy formularz znajdą Państwo tu.

 Z punktu widzenia interesów poszkodowanego najbezpieczniejsze jest wezwanie na miejsce  policji. Może się to wiązać z kilkoma godzinami spędzonymi w miejscu zdarzenia, ale dzięki temu poszkodowany ma pewność , że zdarzenie zostało odnotowane w bazie policyjnej  i w razie potrzeby istnieje możliwość uzyskania z policji notatki o zdarzeniu drogowym. 

Co dalej ?

Jeśli zauważamy u siebie niepokojące objawy zalecane jest wezwanie karetki pogotowia lub udanie się do najbliższej placówki medycznej. Bardzo  często zaraz po wypadku  poszkodowany mimo odniesionych obrażeń  nie czuje żadnych dolegliwości ,w większości przypadków jest to skutek działania adrenaliny. Dolegliwości bólowe pojawiają się  wówczas  dopiero,  gdy minie szok powypadkowy, zwykle od kilku do kilkunastu godzin po zdarzeniu. Należy wtedy  bezzwłocznie udać się do szpitala, gdzie zostanie osobie Poszkodowanej udzielona wszelka pomoc medyczna. Osobie poszkodowanej w wypadku/kolizji należy się  odszkodowanie z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pamiętajmy o tym , że po stronie Poszkodowanego leży udowodnienie krzywdy, dlatego ważnym jest,  aby  skompletować pełną dokumentację  medyczną, która potwierdzi, iż doznane przez nas obrażenia są wynikiem udziału w wypadku/kolizji drogowej.

 

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

Szanowni Państwo,

 w trosce o jak najlepsze wywiązanie się z umowy o dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych przedstawiamy Państwu poniższą informację.

 Skutki wypadku komunikacyjnego mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie od jego zaistnienia. Nie wolno ich bagatelizować. Jeżeli czują się Państwo źle lub inaczej niż zwykle radzimy skonsultować się z lekarzem.

 Ponadto przypominamy Państwu, że doprowadzenie organizmu po wypadku do pełnej sprawności często wymaga przeprowadzenia rehabilitacji. Dlatego wskazane jest zapytać lekarza podczas wizyty o to, czy w Państwa przypadku rehabilitacja może być pomocna. Jeśli tak, ważne by w dokumentacji medycznej znalazła się adnotacja o konieczności jej przeprowadzenia.

Dokumenty potrzebne do prowadzenia sprawy:

 1. notatka z Policji lub informacja jaka jej jednostka przyjechała na miejsce zdarzenia (ewentualnie oświadczenie sprawcy wypadku wskazujące jednoznacznie jego winę),
 2. ksero dowodu osobistego,
 3. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 4. pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia:
  1. historia choroby

  2.  zwolnienia lekarskie

  3. opisy przeprowadzanych badań

  4.  wypis ze szpitala

  5.  karty informacyjne ze szpitala

  6.  wszelkie zaświadczenia lekarskie

  7.  skierowanie na rehabilitację

   Ważne, aby na zaświadczeniu lekarskim bądź w historii choroby była adnotacja „stan po wypadku komunikacyjnym”

 5. rachunki, faktury za leki i usługi medyczne – oryginały

 6.  w sytuacji ponoszenia kosztów dojazdów do lekarzy lub na rehabilitację – oświadczenie napisane w formie specyfikacji (wyszczególnione miejsce dojazdu, ilość przejechanych kilometrów oraz data np.  21.05.2008r. dojazd na rehabilitację do Szpitala X z ulicy Y, dystans 20 km) + kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym te dojazdy się odbywały,

 7.  w sytuacji, gdy w wyniku wypadku zniszczeniu uległa odzież - oświadczenie o zniszczonej odzieży, rachunki za jej zakup (jeżeli poszkodowany ich nie posiada należy napisać co uległo zniszczeniu i ile kosztowało), dokumentacja fotograficzna,

 8.  jeżeli poszkodowany przebywał na zwolnieniu lekarskim można się ubiegać o zwrot utraconych dochodów (wymagane dokumenty zależą od rodzaju umowy, prowadzonej działalności).

 

W sytuacji konieczności stawienia się na osobistej komisji lekarskiej organizowanej przez towarzystwo ubezpieczeń konieczne jest zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • dokumentacji medycznej z leczenia (oryginały),
 • zdjęć RTG (w formie kliszy lub płyty CD).

W przypadku konieczności skorzystania z prywatnej opieki lekarskiej (badania, konsultacje itp.) należy przedstawić pisemną decyzję lekarza z państwowej służby zdrowia o konieczności pilnej konsultacji u specjalisty lub wykonania badania oraz potwierdzenie z państwowej jednostki medycznej o odległym terminie wizyty lub badania.